strata domu

Eksmisja z mieszkania

Eksmisja to usunięcie danej osoby z lokalu, który ona zajmuje oraz wszelkie działania, które mają na celu doprowadzenie do tego usunięcia. Może ona mieć miejsce jedynie, kiedy zostanie wydany wyrok sądu. W Polsce do eksmisji może dojść, kiedy dana osoba bezprawnie zajmuje określony lokal np. kiedy zajmuje go już po wypowiedzeniu umowy, nie płaci czynszu lub zajmuje go samowolnie.

Podstawy prawne eksmisji z mieszkania

Kodeks cywilny dokładnie reguluje proces eksmisji z mieszkania. Z kolei zgodnie kodeksem postępowania cywilnego, każdy kto zostanie eksmitowanie z lokalu, który zajmował bezprawnie, powinien otrzymać zastępczy lokal tymczasowy. Jednak prawo to zostaje odebrane m.in.:

  • osobą, która zostały wyeksmitowane z powodu stosowania przemocy domowej,
  • lokatorzy, którzy muszą opuścić zajmowany lokal, na podstawie zawartej umowy najmu okazjonalnego.

21 kwietnia bieżącego roku ma zostać wprowadzona zmiana treści paragrafu 4. art. 1046. Kodeksu cywilnego. Ma ona być mniej przychylna najemcą.

Zgodnie z prawem Polskim dokładnie uregulowany jest także proces przyznawania zastępczych lokali osobą uprzywilejowanym:

  • kobietą będącym w ciąży,
  • małoletnim,
  • ubezwłasnowolnionym,
  • niepełnosprawnym fizycznie i psychicznie,
  • poważnie chorym,
  • ubogim rencistom i emerytom,
  • bezrobotnym, którzy są zarejestrowani w urzędzie.

Socjalny lokal to lokal, który nadaje się do zamieszkania. Musi być on odpowiednio wyposażony, powierzchnia użytkowa nie może być mniejsza niż 5 metrów kwadratowych na jednego domownika. Jeżeli gospodarstwo domowe jest jednoosobowe powierzchnia ta nie może być mniejsza niż 10 metrów kwadratowych.

Kiedy ma miejsce eksmisja?

Eksmisja może mieć miejsce, kiedy dana osoba samowolnie zajmuje lokal, do którego nie ma żadnych praw. W praktyce najczęściej ma to związek z niepłaceniem czynszu i innych opłat za lokal przez dłuższy czas. Powodem do przeprowadzenie eksmisji może być także uporczywe zachowanie danego lokatora i łamanie przez niego licznych zasad, które utrudniają funkcjonowanie innym osobą zamieszkującym dany budynek. Jak również wielokrotna przemoc względem innych lokatorów. Wyjątkowym rodzajem są eksmisje pełnoprawnych właścicieli lokalu. Mogą one mieć miejsce, kiedy np. zły stan techniczny budynku zagraża bezpieczeństwu i  wymaga natychmiastowego przeprowadzenia remontu.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu eksmisji?

Eksmisja nie jest jedynie samym aktem usunięcia danego najemcy, ale także wszelkimi czynnościami, które mają do tego doprowadzić. Za przeprowadzenie eksmisji odpowiada kilka osób. Po pierwsze powód, który zgłasza do sądu wniosek o eksmitowanie, a także sędzia, który rozpatruje całą sprawę i ogłasza ostateczny wyrok. Ostatni etap postępowanie eksmisyjnego należy do sądowego komornika, który ma za zadanie skuteczne usunięcie lokatora przeciwko, któremu toczyło się postępowania, z mieszkania. Pośredni udział w eksmisji mają też różni urzędnicy pracujący w urzędzie gminnym oraz policjanci, którzy asystują w razie wystąpienia trudności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *