faktoring

Faktoring. Jak działa? Dla kogo jest przeznaczony? Czy się opłaca?

Jednym ze słów, które coraz częściej wypowiadane jest przez przedsiębiorców poszukujących szybkiego dopływu gotówki jest faktoring. To pojęcie niedawno wiązało się tylko i wyłącznie z działalnością korporacji, teraz jest stosowane także przez mikroprzedsiębiorców, którzy w tym rozwiązaniu dostrzegają bardzo dużo korzyści.

Na czym polega faktoring?

Najważniejszym celem tego rozwiązania jest zarządzanie wierzytelnościami. Wśród nich wyróżnia się finansowanie faktur, monitoring należności oraz weryfikacja kontrahentów. Polega na wcześniejszym wypłaceniu zaliczki faktury przez firmę faktoringową. W takim przypadku przedsiębiorstwo od razu dysponuje niezbędnymi środkami i nie musi oczekiwać przez minimum 30 dni na płatność. Faktoring ma za zadanie przyspieszenie płatności a nie finansowanie niezapłaconych należności. Do tego faktor pilnuje terminów płatności oraz kontroluje stan finansów kontrahentów.

Co ważne, w momencie nawiązania współpracy z faktorem, dokonuje się cesja wierzytelności. To znaczy, iż od tego momentu na niego przechodzą wszystkie prawa związane z danymi płatnościami. Cesja dzieli się na jawną, czyli występuje informacja na temat finansowania oraz cichą, gdy dochodzi do zmiany numeru rachunku na fakturze.

Usługa dzieli się na kilka działań. Instrukcja krok po kroku wygląda następująco:

 1. Przedsiębiorstwo otrzymuje limit faktoringowy zawarty w umowie z odpowiednią firmą.
 2. Za sprzedany towar lub usługę zostaje wystawiona faktura na firmę faktoringową.
 3. Następuje wypłata zaliczki przez faktora – zwykle 80-90% wartości faktury brutto.
 4. Zgodnie z cesją wierzytelności, kontrahent dokonuje zapłaty na konto faktora.
 5. Faktor przelewa pozostałą część faktury pomniejszoną o prowizję.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Najczęściej z usług faktora korzystają przedsiębiorstwa, które stosują długie terminy płatności oraz te, chcące pozyskiwać stabilne źródło finansowania bieżącej działalności. To rozwiązanie jest równie przydatne dla osób nie mających czasu na pilnowanie terminów płatności, ponieważ mają wiele swoich obowiązków.

Jednak aby móc skorzystać z faktoringu, należy odznaczać się pozytywną sytuacją finansową i dobrymi relacjami z kontrahentami. Firmy, których funkcjonowanie opiera się na odroczonych terminach płatności lub ich działalność jest uzależniona od sezonu, często mają problem z utrzymaniem płynności. Dlatego dla nich też jest dedykowane to rozwiązanie.

Zalety faktoring

Zastosowanie usługi może w dłuższej perspektywie przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Wśród nich wymienia się:

 • lepsze zarządzanie finansami i posiadanie niezbędnych środków na bieżącą działalność,
 • dodatkowe środki na rozwój, poprzez częstszy obrót pieniędzmi i możliwą realizację kolejnych zleceń,
 • rabaty od dostawców dzięki płatnościom gotówką,
 • posiadanie opinii klienta, który płaci terminowo,
 • niezmienna zdolność kredytowa,
 • dysponowanie większą ilością środków, zwiększająca możliwość otrzymania wyższego limitu faktoringowego.

Faktoring to dobre rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa, które dostrzeże korzyści na każdej płaszczyźnie działalności. Nie trzeba wypisywać dużej ilości faktur i pilnować terminów ich spłaty a pieniądze pojawiają się na koncie niekiedy dwa miesiące szybciej niż termin zapłaty bez ingerencji pośrednika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *