kredyt dla spółki z o.o.

Kredyt dla spółki z o.o. – co należy wiedzieć?

Jedną z popularniejszych form prawnych wybieranych do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółką z o.o. W przypadku tej formy wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem w momencie utraty wypłacalności lub zdolności do terminowego regulowania zobowiązań czy  bankructwa. Z tytułu wspomnianych kłopotów rozliczana jest sama spółka, która posiada swój majątek w postaci kapitału zakładowego. Nasuwa się więc pytanie, czy w przypadku spółki z o.o. procedura ubiegania się o kredyt lub jego warunki charakteryzują się czymś specyficznym, oraz czy kredyt dla spółki z o.o. to korzystna opcja.

Kredyt dla spółki z o.o. – czym się cechuje?

Kredyty dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie różnią się niczym szczególnym od kredytów dla innych firm. Kredyt dla spółki z o.o. klasyfikowany jest jako zobowiązanie dla przedsiębiorców, w wyniku czego spółka posiadać musi dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oby móc takowy otrzymać. Spółki z o.o. mogą wybierać różne rodzaje kredytów, takie jak chociażby kredyty obrotowe, gotówkowe czy inwestycyjne.

Zdarza się, że ubiegając się o kredyt, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi określić na realizację jakiego celu planuje przeznaczyć otrzymane środki. Szczegółowy wykaz zadań, na realizację których spółka z o.o. może otrzymać kredyt najczęściej znajduje się w regulaminie danego kredytu i obejmować możne min. zakup surowców niezbędnych do zachowania ciągłości prowadzenia działalności czy sfinansowanie niezbędnych inwestycji. Nie jest to jednak warunek obligatoryjny każdego kredytu dostępnego na rynku dla spółek z o.o., ponieważ dostępne są także takie kredyty w przypadku, których nie ma potrzeby określania celu przeznaczenia otrzymanych środków.

Kto może się starać o kredyt dla spółki z o.o.?

W przypadku spółki z o.o. o kredyt mogą ubiegać się wszyscy wspólnicy spółki, jednak podmiotem, na którym ciąży odpowiedzialność z tytułu zaciągniętego zobowiązania zawsze jest rzeczona spółka. Przedsiębiorstwa przybierające wspomnianą formę prawną, aby mogły otrzymać finansowanie w postaci kredytu muszą posiadać właściwą zdolność kredytową, a także odpowiednią historię kredytową. Zdarza się, że badaniu podlega także zdolność kredytowa wspólników spółki z o.o. Najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku starania się o kredyt powinny posiadać zezwolenie wszystkich wspólników lub członków zarządu spółki, a także zgodę rady nadzorczej w przypadku jej powołania.

W przypadku kredytów o niewysokich kwotach, które nie przekraczają połowy wartości kapitału zakładowego decyzję o rozpoczęciu starań o rzeczony kredyt podjąć może samodzielnie prezes zarządu. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie spółki z o.o. są jednakowo traktowane w momencie wnioskowania o zaciągnięcie kredytu. Wpływ może mieć także chociażby branża, w jakiej prosperuje spółka, czy jej renoma na rynku.

Korzyści kredytu dla spółki z o.o.?

Kredyt to korzystne źródło finansowania wielu inwestycji realizowanych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji braku posiadania niezbędnej kwoty na koncie firmowym. Niewątpliwie zaletą tej formy finansowania jest także kredyt, w przypadku którego nie ma potrzeby określania celów na jakie przeznaczone zostaną środki. Spółka z o.o. zaciągając takie zobowiązanie może przeznaczyć otrzymane środki na realizację dowolnych zadań. Kredyt jest także świetną alternatywą w przypadku przejściowych kłopotów przedsiębiorstwa z utrzymaniem płynności finansowej na poziomie umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *