obligacje

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to emitowane przez rząd (Ministra Finansów) papiery wartościowe, które są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych. Najprościej mówiąc: Minister Finansów (emitent) pożycza od osoby X (obligatariusz) pewną kwotę, powiedzmy 1000zł na określony okres czasu i zobowiązuje się, że upływie tego czasu odda wspomnianą kwotę plus 50 zł w ramach odsetek. Potwierdzeniem tej umowy pomiędzy dwiema stronami jest papier wartościowy – obligacja.

Określa ona warunki takie jak: termin wykupu (okres czasu, po upływie którego emitent musi wykupić obligację), cena nominalna (suma pożyczonej kwoty i odsetek, jaką emitent ma zwrócić w dniu wykupu), cena emisyjna (cena, za jaką obligacja w momencie emisji zostaje sprzedana pierwszemu właścicielowi), cena transakcyjna (wartość za jaką obligacja zostaje sprzedana w okresie swojej ważności) i oprocentowanie (wartość odsetek, określanych od ceny emisyjnej.

Funkcje obligacji

Obligacje skarbowe spełniają w gospodarce określone funkcje takie jak: funkcja pożyczkowa (umożliwia emitentowi zaciągnięcie na dany okres jednocześnie wielu długów), lokalizacyjna (obligatariusz inwestuje swoje wolne środki w zakup obligacji) oraz gwarancyjna (daje swego rodzaju pewność, że emitent zrealizuje swoje zobowiązania, wynikające z obligacji). A także funkcja płatnicza (zastępuje środki płatnicze pozwalając regulować zobowiązania na zasadzie przeniesienia obligacji przez obecnego właściciela na jego wierzyciela) i obiegowa (właściciel obligacji może przenieść ją na inny podmiot).

Podział i rodzaje obligacji skarbowych w Polsce

 • obligacje detaliczne – przeznaczone są dla indywidualnych inwestorów. Ich wartość nominalna wynosi 100 zł / 100 euro lub wielokrotność tych kwot. Agentem emisji obligacji detalicznych na rynku pierwotnym jest PKO Bank Polski SA.
 • obligacje hurtowe – skierowane są głównie do inwestorów instytucjonalnych. Wartość nominalna tego rodzaju obligacji wynosi 1000 zł / 1000 euro lub wielokrotność tych kwot. Natomiast agentem emisji hurtowych obligacji jest Narodowy Bank Polski.

Pod względem okresu emisji obligacje skarbowe dzielą się na:1.

 • 3 – miesięczne (symbol- OTS) (oprocentowanie w skali roku- 1,50%)
 • 2 – letnie (DOS) (2,10%)
 • 3 – letnie (TOZ) (2,20%)
 • 4 – letnie (COI) (2,40%)
 • 10 – letnie (EDO) (2,70%)

oraz rodzinne obligacje oszczędnościowe, które przeznaczone są wyłącznie dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”:

 • 6 – letnie (ROS) (2,80%)
 • 12 – letnie (ROD) (3,20%)

Pod względem oprocentowania wyróżniamy obligacje:

 • o stałym oprocentowaniu
 • o zmiennym oprocentowaniu
 • indeksowane
 • zerokuponowe

Czy zakup obligacji skarbowych jest bezpieczną i opłacalną inwestycją?

Obligacje skarbowe są jedną z bezpieczniejszych form oszczędzania. Wynika to z faktu, że emitentem obligacji jest Skarb Państwa i jedyną sytuacją, kiedy obligatariusz mógłby stracić ulokowane środki jest upadek i bankructwo państwa, co jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym zakup obligacji nie niesie za sobą żadnego ryzyka i mogą korzystać z niego nawet osoby bez specjalistycznej wiedzy o inwestowaniu. Dodatkowo zyski z obligacji są wyższe, niż z lokat bankowych, aczkolwiek wymagają dłuższego okresu oczekiwania na zarobek.

1. (stan na 12.03.2019r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *